โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
47 ซ.วัดบึงบน1  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่