โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
47 ซ.วัดบึงบน1  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
งานอาคารสถานที่

นายอิทธิศักดิ์ พิเชษฐ์ปกรณ์กุล