โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
47 ซ.วัดบึงบน1  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
คณะผู้บริหาร

นางสาวนฤมล แสงสง่าศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา