โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
47 ซ.วัดบึงบน1  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
ข่าวประชาสัมพันธ์
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่