โรงเรียนเทศบาล ๒ (ตะวันออก)
47 ซ.วัดบึงบน1  ตำบลบ้านบึง  อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ (อ่าน 99) 26 ม.ค. 62